vrijdag 9 december
3°C
55 km

Thuisvaccinaties vandaag van start in het Meetjesland

Verschillende huisartsen zijn vandaag AstraZeneca-vaccins komen ophalen in het vaccinatiecentrum in Ertvelde en Sijsele. Met die vaccins gaan ze bij mensen thuis die niet in staat zijn om zich te verplaatsen tot aan het vaccinatiecentrum.

Voorlopig is het nog wachten op de vaccins van Johnson&Johnson. Daar heb je maar één prik van nodig en is dus ideaal voor thuisvaccinatie. Maar de Eerstelijnszone Meetjesland heeft beslist om niet te wachten en nu al te beginnen met thuisvaccinaties met AstraZeneca. Daardoor kunnen ze nu al 234 zeer kwetsbare mensen een eerste keer vaccineren. “Je moet weten dat het AstraZeneca-vaccin 4 weken na de eerste dosis een bescherming biedt van 94% tegen ernstige infecties en hospitalisatie. 14 dagen na de eerste dosis biedt het vaccin 80% bescherming tegen milde infecties”, zegt Joachim De Paepe van de Eerstelijnszone.

Enkel thuisvaccinatie als het niet anders kan

Maar wie krijgt nu thuis een vaccinatie? “Enkel wie echt niet naar het vaccinatiecentrum kan komen om medische redenen komt in aanmerking voor een thuisvaccinatie”, zegt Stien Van Laere van de Eerstelijnszone Meetjesland. “Mensen die bijvoorbeeld bedlegerig zijn, mensen met dementie, autisme, een ernstige psychiatrische problematiek, een ernstige fysieke handicap komen in aanmerking. Ook patiënten waarbij de verplaatsing alleen al een te groot risico voor besmetting oplevert, zoals bijvoorbeeld kankerpatiënten kunnen een thuisvaccinatie krijgen. De richtlijn is dat dit maximaal 10 tot 20 patiënten per huisarts zijn”, zegt Van Laere.