donderdag 15 april
9°C
36 km

Tijdelijke verkeerslichten aan Bergstraat - Hundelgemsesteenweg

Er zijn vandaag toch tijdelijke verkeerslichten geplaatst aan het kruispunt van de Bergstraat met Hundelgemsesteenweg in Merelbeke. Door de werken aan de Bergwijkbrug koos de gemeente ervoor om de voorrangsregeling op het kruispunt Bergstraat met de Hundelgemsesteenweg aan te passen om zo de veiligheid en doorstroming te verbeteren. Maar die ingreep blijkt onvoldoende te werken. 

Er kwamen geen verkeerslichten omdat er mogelijk doorstromingsproblemen konden ontstaan door de verkeerslichten aan het kruispunt met de Van Goethemstraat. Vroeger werd bij onderhoudswerken aan de brug ook gekozen om de voorrangsregels te wijzigen. Maar de verkeerssituatie is nu zodanig ingewikkeld dat de gemeente alsnog tijdelijke verkeerslichten plaatst: "We hebben het kruispunt nu geëvalueerd aan de hand van observatie, meldingen van bewoners en overleg met de lokale politie. Op basis van deze evaluatie sturen we de situatie bij. Op woensdag 24 februari 2021 zullen we het kruispunt Bergstraat met Hundelgemsesteenweg dan ook uitrusten met tijdelijke verkeerslichten."

De tijdelijke verkeerslichten  kunnen inspelen op de wisselende verkeersdrukte tijdens de spitsuren, voor fietsers blijft de fietsoversteek op de Hundelgemsesteenweg behouden. Zij krijgen afzonderlijke verkeerslichten en zullen samen met het gemotoriseerd verkeer de rijweg kunnen oversteken.Ook voor voetgangers komen er aparte verkeerslichten. Zij kunnen via de gele drukknop de rijweg veilig oversteken.

De gemeente hoopt met deze bijsturing de veiligheid, leesbaarheid en doorstroming van het kruispunt te verbeteren.