vrijdag 9 december
3°C
28 km

Toch nog bouwplannen op De Liberteyt?

Komen er dan toch 24 sociale appartementen in de voortuin van woonzorgcentrum De Liberteyt in Wondelgem?

Bevoegd schepen Tine Heyse wil het hele project nog niet volledig van tafel vegen. Er was eerder al heel wat protest van de buurtbewoners tegen de komst van een woonblok en bovendien heeft de provincie Oost-Vlaanderen de omgevingsvergunning voor de bouw geweigerd. Maar volgens schepen Heyse zijn er in Wondelgem op dit moment te weinig sociale woningen. Daarom zal ze proberen om volgende week samenzitten met de bewoners en de buurt, om te kijken of er toch niks mogelijk is.