dinsdag 28 november
3°C
69 km

UGent opent het nieuwe academiejaar

Het nieuwe academiejaar aan de Universiteit Gent is gestart. Traditioneel met de 'stoet der togati' 

De Universiteit Gent moet het dit jaar met iets minder studenten doen. Vooral de richting dierengeneeskunde wordt getroffen met 70 procent minder inschrijvingen. Daar heeft de toelatingsproef, die dit jaar is ingevoerd, wellicht iets mee te maken. De opleiding psychologie blijft dan weer zeer populair. En ook in de richting geneeskunde is een stijging merkbaar. Bij de start van het academiejaar in Leuven pleitte de rector voor een verdubbeling van het aantal anderstalige opleidingen tegen 2040. De Gentse rector volgt hem in die internationalisering van de opleidingen, maar hij beklemtoont dat het Nederlands de voertaal van de Gentse universiteit blijft.