Vakbonden voeren actie tegen "de leugens" van minister Somers

De drie grote vakbonden hebben vandaag actie gevoerd aan de Aula van de UGent. Ze verzetten zich tegen de hervorming van de rechtspositie van de lokale besturen. Volgens bevoegd minister Bart Somers...die uitgejouwd werd aan de aula...geeft die hervorming de besturen meer vrijheid en kunnen ze beter inspelen op de arbeidsmarkt. Maar volgens de vakbonden heeft de minister het Vlaams Parlement voorgelogen en was er geen sociaal overleg. De vakbonden vrezen ondermeer een gebrek aan objectiviteit bij aanwervingen. 

Het is niet de eerste keer dat de vakbonden actievoeren tegen de  hervorming van de rechtspositie van de lokale en provinciale besturen . Ook in Antwerpen, Brussel en Oostende werd al actie gevoerd. De vakbonden beschuldigen minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers van allerlei leugens om het nieuwe decreet door het parlement te krijgen. DE minister zou ook het sociaal overleg aan de kant geschoven hebben. Het nieuwe decreet moet de lokale besturen meer vrijheid geven in hun HR-beleid, bijvoorbeeld op vlak van verloning en verlofregeling. Maar de vakbonden vrezen dat het een politiek spel wordt.

Willy Van De Berge, socialistische vakbond: "We zijn al enige maanden actie aan het voeren omdat we geen overleg meer hebben, geen onderhandelingen meer hebben met de Vlaamse regering en wij worden genegeerd. Er zijn toch twee belangrijke dossiers waarvan een al is goedgekeurd dat is de rechtspositieregeling, het statuut van het personeel van de Vlaamse steden en gemeenten en alles bij elkaar gaat het toch over een 170.00 tal mensen. Het tweede dossier dat is het ontslagdossier voor mensen die statutair zijn en we vrezen als dat doorgevoerd wordt dat de onafhankelijkheid van de ambtenaren volledig gaat weg zijn en dat ze volledig gaan afhangen van de politieke willekeur". 

Met de nieuwe regeling zou het ook gemakkelijker moeten zijn om personeel aan te werven, omdat ervaring wordt gelijkgesteld aan een diploma. Nu beslist nog vaak een externe jury. Ook die zal sneuvelen, en dat is niet goed voor de objectiviteit zeggen de bonden.  De actievoerders zijn ook bang voor concurrentie tussen de besturen onderling. Zo zouden kapitaalkrachtige gemeenten personeel van kleinere gemeenten kunnen afpakken. Daarom deze actie, opdat het publiek zou weten dat er zaken gebeuren die niet door de beugel kunnen.