maandag 8 augustus
26°C
12 km

Van Quickenborne wil model van Gentse Drugbehandelingskamer in heel het land uitrollen

Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickerborne (Open Vld) heeft vanmorgen een bezoek gebracht aan de Drugbehandelingskamer in Gent. De minister wil het model, "een succesverhaal", over heel het land uitrollen.

De Drugbehandelingskamer werd in 2008 opgericht binnen de Rechtbank van Eerste Aanleg in Gent. Met het project krijgen drugsverslaafden die een druggerelateerd strafbaar feit gepleegd hebben, de kans om een hulpverleningstraject te volgen. Daardoor krijgen ze geen gevangenisstraf.

Recidive met 31% afgenomen
Minister Van Quickerborne spreekt van "een succesverhaal." Sinds de opstart van de Drugbehandelingskamer is de recidive met 31% afgenomen. Hij wil nu in heel het land dergelijke kamers uitrollen. Rechtbanken die investeren in het model kunnen dan ook rekenen op bijkomende ondersteuning in mensen en middelen. Daarvoor maakt de minister 4,6 miljoen euro vrij.