donderdag 8 december
3°C
36 km

Verdwijnt de parkeertoren van AZ Maria Middelares?

Als het van de stad Gent afhangt, verdwijnt de parkeertoren van het AZ Maria Middelares binnenkort. Dat betekent dat er 400 parkeerplaatsen minder zouden zijn op de site van het ziekenhuis. 12 jaar geleden begonnen er verbouwingen aan Maria Middelares en dan is de parkeertoren geplaatst als tussenoplossing. Maar nu vervalt de vergunning en wil de stad de toren definitief weghalen.

Is het binnenkort gedaan met parkeren op de parkeertoren van het AZ Maria Middelares. Als het van de stad Gent afhangt wel. De stad geeft dus een negatief advies voor het behoud van de parkeertoren, maar de eindbeslissing ligt niet bij hen. Het is uiteindelijk de Vlaamse overheid die beslist of de parkeertoren mag blijven of niet. Het ziekenhuis hoopt dat de toren kan blijven tot op het moment dat het volledige masterplan is uitgevoerd. Maar schepen Watteeuw wil dat het ziekenhuis nog meer inzet op duurzame mobiliteit, door bezoekers en personeel meer te stimuleren om met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Iets wat ze in Maria Middelares al volop doen aldus de woordvoerder. 

Filip Watteeuw (Groen) - schepen van Stedenbouw Gent : "Ik heb contact gehad met het AZ Maria Middelares en wij gaan binnenkort samenzitten en kijken hoe iedereen, patiënten, bezoekers, personeel op een vlotte en goede manier op het ziekenhuis kan geraken. We gaan dat samen uitwerken zoals we ook gedaan hebben met het UZ Gent. Het UZ heeft een nieuw masterplan ontwikkeld waarbij mobiliteit heel belangrijk in was. We gaan dat ook doen voor het AZ Maria Middelares."