zaterdag 30 september
20°C
33 km

Vierde poging om bedrijventerrein Coupure te regulariseren

De provincie Oost-Vlaanderen doet een nieuwe poging om het bedrijventerrein Coupure in Oudenaarde te regulariseren. Er is daarvoor een nieuw provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd.

De eerdere vergunningen voor het bedrijventerrein werden al drie keer vernietigd, telkens op vraag van de Stichting Omer Wattez. Die wil meer natuurcompensatie voor het terrein. En dat is nu opgenomen in het plan. Bovenop de nodige compensatie investeert de provincie nog eens extra geld in de Scheldemeersen. Met het nieuwe plan wil het provinciebestuur enkele bedrijven rechtszekerheid geven. Als alles goed gaat, kan het uitvoeringsplan vanaf augustus in werking treden.