Vlaams Gewest verleent vergunning voor bemaling aan werf Gent-Sint-Pieters

Er is eindelijk nog eens goed nieuws voor de werf aan het Sint-Pietersstation. Na het gunstig advies van de stad Gent, heeft nu ook het Vlaams Gewest het licht op groen gezet voor de bemalingsvergunning aan de werf.

Met de vergunning mag het grondwater van op de werf via een pijpleiding worden afgevoerd naar een nabijgelegen beek die verbonden is met de Leie.  Alles wordt in gereedheid gebracht om de bemaling op te starten, zodat de stationswerken nog voor de zomer van 2022 kunnen hervat worden.