dinsdag 5 maart
10°C
197 km

Wachtebeke investeert nog fors voor de fusie

In Wachtebeke staan er de komende twee jaar nog heel wat investeringen op de agenda van de bestuursploeg. En da`s opvallend, want Wachtebeke zal op 1 januari 2025 fuseren met buurgemeente Lochristi. `t Gaat vooral over een reeks riolerings - en wegenwerken op het grondgebied van Wachtebeke. Er wordt ook geinvesteerd in een cultuurhuis en in sociale woningen. Burgemeester Rudy Van Cronenburg wil naar eigen zeggen met een schone lei beginnen aan de nieuwe fusiegemeente. Met deze investeringen wil hij ook aan de inwoners beloven dat Wachtebeke zijn eigenheid zal behouden na de fusie.

De vernieuwde dorpskern van Wachtebeke werd nog maar dik een jaar geleden feestelijk ingehuldigd. Of daar staan de nieuwe investeringen in de gemeente al op de agenda. Met een fusie met buurgemeente Lochristi die steeds dichterbij komt, wil Wachtebeke dan ook stralen als fusiepartner. En dat mag je best letterlijk nemen, want de investeringen op het grondgebied van Wachtebeke richten zich in de eerste plaats op een aantal openbare werken.

Rudy Van Cronenburg (Anders), burgemeester Wachtebeke: "Wij vinden het super belangrijk om uit te voeren wat we beloofd hebben, en de mensen hebben daar recht op dat ze krijgen wat er beloofd is, en dus we gaan ervoor om dat in deze legislatuur zoveel mogelijk van onze beloftes waar te maken. Dus wij hebben nog heel veel investeringsplannen, nu zijn we bezig op het noorden van onze gemeente echt wel een wegdek riolering te vernieuwen. We hebben nog een aantal andere projecten, de Mendonkse dreef, het kleine Axelsvaardeken, en dan nog een hele reeks klein projecten die we graag nog voor het einde van deze legislatuur willen afronden".

Maar ook op cultureel vlak wil Wachtebeke een tandje bijsteken. Zo wordt er geld vrijgemaakt voor de verbouwing van het cultuurhuis aan het Jules Persijnplein. De bibliotheek en het huidige cultuurhuis zullen samensmelten waardoor de bezoekers nog maar 1 centrale balie zullen moeten passeren. En Wachtbeke wil ook haar aanbod sociale woningen uitbreiden met een project aan de Melkerijstraat. Investeringen kosten geld, maar Wachtebeke maakt zich sterk dat de schuldenlast op hetzelfde niveau zal blijven als aan het begin van de legislatuur. Bovendien fuseren Wachtebeke en Lochristi vrijwillig met elkaar en dus kan de nieuwe fusiegemeente straks rekenen op een schuldverlichting van de Vlaamse regering van 12.2 miljoen euro. Ze beginnen hier straks dus met een schone lei aan de fusie, maar in Wachtebeke willen ze vooral toch dat de eigen identiteit bewaard blijft.