maandag 22 april
10°C
5 km

Werf "Wasserij der Vlaanderen" wordt stilgelegd

De werken aan de Wasserijsite in Sint-Amandsberg liggen voor onbepaalde tijd stil. Na een klacht van een buurtbewoner is de omgevingsvergunning vernietigd, omwille van een procedurefout. 

Op de plaats van de vroegere Wasserij der Vlaanderen wil Gent een ontmoetingsplek maken voor creatieve en lokale ondernemers. Volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen had de deputatie de omgevingsvergunningaanvraag moeten behandelen en niet de stad Gent, zoals nu het geval was. Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf gaat niet akkoord en gaat in beroep. In afwachting van een nieuwe vergunning mogen alleen nog kleine, noodzakelijke ingrepen gebeuren. Ook de gevel van het herenhuis wordt nog afgewerkt. Nadien moet de werf tijdelijk dicht.