zaterdag 30 september
20°C
37 km

Whizzkids uit Deinze wil de digitale kloof in het onderwijs verkleinen

Whizzkids, een organisatie uit Deinze, helpt al enkele jaren leerkrachten uit het lager onderwijs om hun leerlingen digitale vaardigheden bij te brengen. Sinds dit schooljaar is er ook een aanbod voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Zo kan een klas deelnemen aan verschillende gratis ICT-wedstrijden. Verspreid over het volledige schooljaar nemen leerlingen het dantegen elkaar op in verschillende ICT-opdrachten.

Sinds de Digisprong heeft elke leerling een laptop mee naar de klas. Scholen kiezen er dan ook vaker voor om de ICT-eindtermen te integreren in de andere vakken. Maar daar is het bestaande lesmateriaal vaak niet op afgestemd. En ook niet elke leraar is zelf even digitaal vaardig. Het aanbod van Whizzkids kan dan helpen.

Want wie alle wedstrijden aflegt, heeft ook meteen de nodige eindtermen bereikt.