zondag 26 juni
22°C
0 km

WoninGent ook in beroep veroordeeld

WoninGent is in beroep opnieuw veroordeeld tot een boete van 200.000 euro, waarvan 120.000 euro met uitstel.

De sociale woonmaatschappij moet die betalen omdat ze 17 woningen verhuurde die niet geschikt waren voor bewoning. De rechtszaak kwam er na een VRT-reportage in 2018 waarin woningen werden getoond, vooral in de Bernadettewijk, die in erbarmelijke staat verkeerden. WoninGent werd in eerste aanleg veroordeeld tot een boete van 200.000 euro, waarvan 120.000 met uitstel. De woonmaatschappij ging in beroep omdat ze vindt dat het geld beter kan besteed worden om woningen op te knappen. Maar daar is de rechter dus niet op ingegaan.