donderdag 30 maart
15°C
145 km

Zeldzaam beeldje gevonden in Drongen

Archeologen hebben aan de Leie in Drongen een Romeins figuurtje gevonden. Het bronzen figuurtje dateert uit de eerste tot de derde eeuw na Christus, en is een heel bijzondere vondst, want zulke figuurtjes werden nooit eerder opgegraven in onze contreien.

Amper 3 cm hoog, 2 cm breed en een halve milimeter dun is de topvondst van de archeologen van De Logi en Hoorne. Het figuurtje werd gevonden in een Romeinse gracht, die werd opgegraven aan de oever van de Leie in Drongen. De archeologen troffen er een kleine goudmijn aan archeologisch materiaal aan. Oude Romeinse dakpannen met de pootafdruk van een hond en restanten van natuursteen en aardewerk. De vondsten wijzen erop dat hier bijna 2000 jaar geleden waarschijnlijk een Romeins haventje, een militair kamp of een Romeinse villa stond.Het Romeinse figuurtje gaat binnenkort naar een erkend depot voor archeologische vondsten. daar wordt dan beslist of het in een museum terechtkomt. Maar vooraleer het bij de archeologen vertrekt wordt het figuuurtje ingescand.