zondag 20 juni
22°C
0 km

Zeldzame bosorchissen gestolen in het Burreken

Er zijn 40 zeldzame en beschermde bosorchissen uitgegraven en gestolen in het natuurgebied het Burreken in Brakel. Dat hebben vrijwilligers onlangs ontdekt tijdens het inventariseren van de planten daar. Natuurpunt, die het gebied beheert, reageert teleurgesteld.

Enkele kuiltjes tonen nog de plaatsen waar de planten bloeiden, maar waar dat precies was, wil Natuurpunt niet delen. “Niet alleen omwille van de gevoeligheid voor betreding van deze groeiplaatsen, maar ook om diefstal te voorkomen,” vertelt Jos Gyssels, voorzitter van Natuurpunt Kern Rondom Burreken. Natuurpunt is sowieso erg voorzichtig met de informatie rond de groeiplaatsen. “Nochtans heeft het meenemen van de planten geen zin, want de bosorchis groeit alleen onder heel speciale omstandigheden. De plant overleeft niet in een tuin.”

Verboden
“De bosorchis komt bij voorkeur voor op beschaduwde plaatsen op humusrijke, leemachtige of kalkhoudende grond, op lichte plekken in het bos, in bosranden of onder struweel. Deze inheemse orchidee komt in Vlaanderen bijna uitsluitend voor in natuurgebieden. Op al deze plaatsen in natuurgebieden wordt een heel zorgvuldig beheer gevoerd om deze bijzondere orchidee te behouden,” legt Gyssels uit.

Klacht indienen
Het feit dat de bosorchis er groeit, toont aan dat de maatregelen van Natuurpunt succesvol zijn. “De bosorchis gaat overal in Europa buiten de natuurgebieden achteruit en is op zeer veel plaatsen verdwenen,” aldus Gyssels. En daarom zijn alle wilde orchideeën in Vlaanderen wettelijk beschermd. Bovendien is het Burreken een beschermd natuurgebied, eender welke bloem of plant ontvreemden is dus verboden. Wie achter de diefstal zit, is niet geweten Natuurpunt gaat klacht tegen onbekenden indienen bij Politiezone Brakel.

Foto: Danny Declercq