Zuidelijke Havenring wordt verlegd naar Port Arthurlaan

Dagelijks rijden duizenden auto's, vrachtwagens, treinen en fietsers tussen de rechter- en linkeroever van het Kanaal Gent-Terneuzen. Ze doorkruisen de wijk Muide-Meulestede via de New Orleansstraat, maar daar komt verandering in. Het traject wordt verlegd naar de Port Arthurlaan. 

Het noorden van Gent en de haven North Sea Port moeten veiliger en beter bereikbaar worden. Een eerste ingreep is de trajectverlegging van de Zuidelijke Havenring. Door die naar de Port Arthurlaan te verschuiven, krijgen de omliggende wijken minder verkeer te slikken. Tegelijkertijd blijven de bedrijven in de haven bereikbaar.

Nog meer ingrepen in de toekomst
De verschillende partners tekenden een intentieovereenkomst om de infrastructuur in de toekomst samen aan te pakken. Zo zou er een fietsbrug komen aan het knooppunt Hogeweg-Singel, zal het knooppunt Afrikalaan-Vliegtuiglaan worden bestudeerd en worden verschillende tracés bekeken om de fietssnelweg F42 door te trekken.

Voorlopige havenring
De zuidelijke havenring is nog voorlopig, in afwachting van een definitieve oost-westverbinding tussen Oostakker en Evergem. Als die er komt, dan hoeft niet alle doorgaand verkeer nog zuidelijk rond de haven en evenmin door de wijk Muide-Meulestede.