vrijdag 30 juli
19°C
0 km

Zwalm en Horebeke sluiten riviercontract af

Zwalm en Horebeke willen het risico op overstromingen van de Zwalmbeek verminderen. De gemeenten sluiten daarom een riviercontract af met bevoegde instanties zoals de Vlaamse Milieumaatschappij, de provincie en de Vlaamse Waterweg. 

Bij hevige regenval houden ze in de Zwalmstreek elke keer hun hart vast. Maar dat is binnenkort verleden tijd, dankzij een samenwerking tussen de verschillende partijen. "Water stopt niet aan de gemeentegrenzen", zegt burgemeester van Zwalm Eric De Vriendt (CD&V). "Het Gewest neemt de taak op zich om de duiker onder de gewestweg te verbreden van zes naar negen meter, zodat de doorstroom vlotter kan. Verderop gaat de VLM samen met de VMM de Zwalm meer ruimte geven om het water op te slaan."

Bufferbekkens
Om overstromingen te vermijden, is het belangrijk dat het water snel weg kan. Maar enkele droge zomers leren ons dat we het regen- en grondwater beter ook kunnen vasthouden. Het liefst in de grond, maar bijvoorbeeld ook in bufferbekkens. "We moeten het zo hoog mogelijk ophouden", vervolgt burgemeester De Vriendt. "Er zijn een aantal gemeenten die hoger gelegen zijn, denk maar aan Horebeke en Zottegem, die het water naar de Zwalmbeek en Zwalm zelf afvoeren. Vandaar dat het zeer interessant is dat ook die inwoners, die gemeentebesturen, daarbij betrokken worden. Als die gemeenten het engagement niet aannemen, gaan we hier  verdrinken."