woensdag 4 augustus
19°C
0 km

Zware boete voor illegale uitstoot in Wontergem

Een houtverwerkingsbedrijf uit Wontergem, in Deinze, moet een boete van 280.000 euro betalen voor de illegale uitstoot van dioxines en lood, het niet naleven van meetverplichtingen én frauduleus verzet tegen de omgevingsinspectie. Dat heeft de correctionele rechtbank in Gent beslist.  

Het gaat om het bedrijf Wonterspan, waar in april 2019 nog een zware brand woedde. Het onderzoek loopt als sinds 2017. Na een klacht van een buurtbewoner over de uitstoot bij het verbranden van houtafval in een droogoven liet het parket metingen uitvoeren. Daaruit bleek dat het bedrijf veel meer dioxines en lood uitstootte dan wettelijk is toegelaten. Nadien probeerde het bedrijf de verhoogde waarden te verdoezelen door een aangepast meetverslag in te dienen. Wonterspan kan wel nog in beroep gaan tegen het vonnis. Het bedrijf kreeg ook een verbod om de verbrandingsinstallatie verder te gebruiken.