Zwemmen in Donkvijver wellicht in 2024 mogelijk

Het water in de Donkvijver in Oudenaarde is geschikt om in te zwemmen, maar de Donkvijver kan nog niet onmiddellijk worden ingezet als zwemvijver. Dat is het eerste resultaat van een studie die de stad liet uitvoeren.

 In een eerste fase is er onderzocht of de milieunormen gehaald konden worden. De waterkwaliteit is goed genoeg om in te zwemmen, maar nu is er ook nog een omgevingsvergunning nodig. Want om veiligheidsredenen is het tot op vandaag verboden om te zwemmen in de Donkvijver. Ook voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning zullen er nog haalbaarheidsstudies nodig zijn. Zwemmen in de Donkvijver in Oudenaarde zal dus ook nog niet voor volgende zomer zijn.