vrijdag 14 juni
19°C
34 km

Informele zorg neemt toe: financiële hulp speelt een belangrijke rol

Steeds meer Vlamingen bieden informele zorg aan een familielid, een vriend of een buur, blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Zij bieden minstens maandelijks hulp aan zieken, gehandicapten of bejaarden. In 2021 ging het nog om 33% van de bevolking, maar dit is in 2022 gegroeid naar 38%. Hoewel men bij deze vorm van zorg vooral aan verzorging of sociale hulp denkt, is ook financiële hulp een belangrijk onderdeel.

Hulp bij de belastingaangifte en het betalen van rekeningen zijn voorbeelden van informele zorg. Maar de financiële hulp kan ook intensiever zijn, zoals het ondersteunen bij de aankoop van hulpmiddelen. Dat varieert bijvoorbeeld van het inplannen van een thuisadvies van een traplift tot het aanvragen van verschillende offertes, om de prijs van trapliften onderling te vergelijken.

Belangrijk onderdeel van mantelzorg

Financiële hulp is voor veel ouderen belangrijk. Maar liefst 1 op de 4 75-plussers loopt volgens Statbel namelijk het risico om in armoede of sociale uitsluiting te leven. Een groot deel van de huishoudens heeft het financieel moeilijk door een te laag inkomen of te hoge huisvestingskosten. Dit kan voor stress zorgen, wat weer een negatieve invloed heeft op de fysieke en mentale gezondheid. Een mantelzorger kan de oudere helpen, door bijvoorbeeld emotionele steun te bieden of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aan te vragen.

Ondersteunen bij langer thuis wonen

Ondersteuning op het gebied van financiën kan ouderen ook helpen om langer thuis te blijven wonen. Zo kan er geholpen worden bij het uitzoeken van subsidiemogelijkheden, zoals die van het VAPH of de Vlaamse aanpassingspremie. Een voorbeeld hiervan is een traplift subsidie, waarmee de oudere weer veilig gebruik kan maken van de trap. Ook het organiseren van thuiszorg en het financieel ondersteunen van de oudere(n) behoren tot de mogelijkheden.

Met de stijging van het aantal ouderen, dat waarschijnlijk pas in 2040 zijn piek zal bereiken, is de verwachting dat ook het aantal informele zorgverleners toeneemt. De tekorten en stijgende kosten in de formele zorg maken de taken van informele zorgverleners onmisbaar en steeds belangrijker. Daar komt bij dat steeds meer ouderen langer thuis willen, of moeten, blijven wonen. Dit alles zal de vraag naar zowel formele als informele hulp enkel vergroten.