Economie

UNI­ZO Oost-Vlaan­de­ren lan­ceert oproep aan toe­kom­sti­ge loka­le besturen

Op 100 dagen van de gemeenteraadsverkiezingen doet UNIZO Oost-Vlaanderen een oproep aan de toekomstige gemeente- en stadsbesturen in onze provincie. De ondernemersorganisatie vraagt aandacht voor de dringende noden van lokale ondernemers. Na een uitgebreide rondvraag bij die ondernemers schuift Unizo drie prioriteiten naar voren voor de komende legislatuur: betere diensverlening, duidelijke communicatie bij openbare werken en een aanpak van de leegstand. 

Zo moet er werk gemaakt worden van een verbeterde gemeentelijke dienstverlening. Lokale ondernemers kloppen vaak bij de gemeente aan voor vergunningen en documenten en willen graag een duidelijk aanspreekpunt en korte antwoordtermijnen. Daarnaast ijvert UNIZO ook voor een transparante en tijdige communicatie bij openbare werken en circulatiewijzigingen. Op die manier kan de hinder voor de ondernemers beperkt worden en kunnen leveranciers, klanten en werknemers goed geïnformeerd worden. Als derde punt vraagt UNIZO Oost-Vlaanderen een aanpak van de leegstand, want dat heeft een grote impact op het imago van een stad of gemeente.

De redactie

Zelf nieuws melden?

Zie of hoor je iets dat voldoende nieuwswaarde heeft om dit te melden aan de redactie van AVS? Stuur het ons zeker door en help zo mee het regionieuws uit Oost-Vlaanderen maken

Een fout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt of een inhoudelijke fout? Laat het ons weten!