Wel­ke con­flic­ten kun je krij­gen met de gemeen­te en hoe los je die op?

2024-04-04 - Welke conflicten kun je krijgen met de gemeente en hoe los je die op?

Welke conflicten kun je krijgen met de gemeente en hoe los je die op?

Ruzie hebben met de gemeente, provincie, waterschap of de landelijke overheid is echt niet fijn. Als je bezwaar of beroep wilt indienen, moet je je aan een hoop regels houden, zoals deadlines en hoe je het precies moet aanpakken. Voor een organisatie is het vaak belangrijk dat de overheid van gedachten verandert. Door juristen met veel ervaring in te schakelen, vergroot je de kans dat het allemaal goedkomt.

Planschade

Planschade is een bekend probleem dat je met de gemeente kunt hebben. Dat betekent dat je ergens nadeel van hebt, bijvoorbeeld omdat je huis minder waard is geworden door iets wat in de buurt is veranderd of gebouwd. Als dat gebeurt, moet je binnen vijf jaar nadat die verandering officieel is, bij de gemeente aankloppen voor een schadevergoeding. Zij gaan dan met juristen kijken naar jouw situatie om te beslissen wat er moet gebeuren.

Wijziging bestemmingsplan

Een ander probleem dat vaak voorkomt is als je iets met je bedrijfspand wilt doen wat eigenlijk niet mag volgens het bestemmingsplan, zoals bouwen of het voor iets anders gebruiken. Dan moet je soms een speciale procedure volgen of er moet zelfs een heel nieuw bestemmingsplan komen. Het is verstandig om van tevoren goed uit te zoeken welke stappen je moet nemen en om met de gemeente te overleggen of zij openstaan voor jouw plannen. Een vennootschapsrecht advocaat zou je hierbij kunnen adviseren.

Onteigening

Als de overheid jouw grond nodig heeft voor iets dat iedereen ten goede komt, zoals nieuwe wegen, natuur of huize  en jullie kunnen het niet eens worden over de verkoop, dan kunnen ze overgaan tot onteigening. Dat betekent dat ze jouw grond toch mogen nemen, maar ze moeten wel bewijzen dat het echt nodig is voor het algemeen belang en jij moet volledig vergoed worden voor je verlies. In dit geval is het slim om juridisch advies te vragen zodat je weet wat je rechten zijn en hoe je eventueel bezwaar kunt maken.

Geweigerde omgevingsvergunning

Als de gemeente nee zegt tegen jouw vergunningaanvraag voor bijvoorbeeld bouwen of slopen, heb je zes weken de tijd om daar bezwaar tegen te maken, vanaf de dag dat ze dat besluit hebben genomen. Zorg dat je goed weet hoe je dat moet aanpakken en haal er eventueel een jurist bij om je kansen op succes te verbeteren.

Overlast en bureaucratie

Problemen met de gemeente kunnen ook komen door overlast of omdat dingen traag gaan. Als je het idee hebt dat ze je aan het rondleiden zijn of afspraken niet nakomen, moet je echt iets doen. Blijf communiceren met de gemeente en denk aan juridische actie als ze het probleem niet aanpakken.

Juridische bijstand

Bij elk probleem met de gemeente is het slim om een jurist of advocaat om advies te vragen. Zo iemand weet de weg in ingewikkelde regels en kan goed voor jouw belangen opkomen. Ze kunnen je ook tips geven over de slimste aanpak om het probleem op te lossen op een manier die goed is voor jou.

Zelf nieuws melden?

Zie of hoor je iets dat voldoende nieuwswaarde heeft om dit te melden aan de redactie van AVS? Stuur het ons zeker door en help zo mee het regionieuws uit Oost-Vlaanderen maken

Een fout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt of een inhoudelijke fout? Laat het ons weten!