vrijdag 9 december
3°C
83 km

AVS Nieuws 09/09/21

De Koning Leopold II-laan in Gent krijgt een nieuwe naam, de straat heet binnenkort de Floraliënlaan. De stad besliste begin dit jaar al na een advies van de werkgroep dekolonisering dat de naam van de straat moest veranderen , omwille van het schrikbewind dat de vorst voerde in Belgisch Kongo. De nieuwe naam, Floraliënlaan, verwijst naar de plantententoonstelling die jarenlang plaatsvond in het Citadelpark er vlakbij. De bewoners en de bedrijven in de straat krijgen een financiële compensatie van de stad voor de administratieve kosten.