OPMERKING:

Een clip/content die onderhevig is aan audiovisuele rechten wordt niet uitgezonden. 

Indien andere rechten dan de klassieke Sabam rechten voor componist en tekstschrijver van toepassing zijn wordt de clip niet geprogrammeerd.

Een clip komt in aanmerking voor uitzending van zodra dit formulier is ingevuld en verzonden.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN:

Bij het aanleveren van clips/content gaat AVS  vzw er van uit dat deze, los van het (klassieke) auteursrecht voor componist/tekstschrijver (Sabam), vrij zijn van rechten en onbeperkt in tijd en geografisch gebied mogen worden geprogrammeerd op alle huidige en toekomstige omroepen / platformen / devices geëxploiteerd door AVS  vzw of door vennootschappen die de exploitatie ervan overnamen en/of verderzetten en daartoe de toelating bekwamen van AVS vzw. Ondertekenen / akkoord gaan houdt in dat bevestigd wordt dat geen bijkomende 'audiovisuele rechten voor regie en scenario’, choreografieën of andere creatieve prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks met de productie van het nummer of de clip verband houden door de zender zijn verschuldigd. Indien de toeleverancier / producent / uitgever van de clip dit schrijven ondertekent of zich er digitaal akkoord mee verklaart, verklaart hij/zij zelf over de rechten te beschikken of te hebben bekomen en dat zijn/haar rechten en deze van zijn/haar rechten en deze van medewerkers / toeleveranciers aan deze productie niet extern (zullen) worden beheerd. Hij/zij verklaart de aanlevering van de content / clip(s) te doen in opdracht van de producent / rechthebbende of die zelf te zijn. Het aanleveren impliceert automatisch een akkoord met deze algemene voorwaarden. De aanwezigheid van bijkomende rechten kan door hoger genoemde vennootschappen aan de toeleverancier van de content worden gefactureerd.
Het bovenstaand aanvinken van de algemene voorwaarden of het ondertekenen van dit formulier houdt in de algemene voorwaarden te aanvaarden, de vermelde clip / content te hebben aangeleverd voor uitzending en daar het recht toe te hebben.
De clip kan vrij worden uitgezonden en is niet onderhevig aan andere auteursrechten dan de rechten voor componist/tekstschrijver (Sabam).

 

 
 
 

Download hier onze technische specificaties: technische_voorschriften_2020.pdf