donderdag 8 december
3°C
78 km

AVS Vandaag 11/10/20

In AVS Vandaag is er aandacht voor het onderzoek naar de economische uitbating van het personeel in enkele Turkse restaurants in Gent. Verder volgen we de prijsuitreiking van de Zjaloezigen Zjeraar en trekken we naar de Vlaamse Ardennen voor de Aaroova Rally. Die trok voor het eerst ook door Maarkedal, tot ongenoegen van heelwat bewoners.