zaterdag 15 mei
13°C
0 km

AVS Vandaag 18/11/20

In AVS Vandaag is er aandacht voor een mooi project van studentenhuisvester UpKot. Die gaat de kosten van een consultatie bij de psycholoog terugbetalen aan haar bewoners . Verder is er aandacht voor de extra investeringen van De Lijn in Gent en hebben wij het over de werking van vzw Touché in Gent. Die krijgt 20.000 euro van het Koning Boudewijnfonds. Je komt ook meer te weten over "The Van Eyck Code" en we hebben het verhaal van postbode-amateurfotograaf Rudi. Die heeft een kalender klaar met daarop foto's van enkele vrouwen op zijn ronde.