1,1 miljard om CO2-uitstoot van ArcelorMittal te verlagen

Staalbedrijf ArcelorMittal gaat samen met de federale en Vlaamse overheid 1,1 miljard Euro investeren in de vestiging in Gent om de CO2-uitstoot te verminderen. Die intentieverklaring hebben de drie partners deze ochtend in het stadhuis van Gent ondertekend. 

ArcelorMittal gaat een nieuwe installatie bouwen om ijzererts te reduceren. Dat gebeurt op steenkool maar kan ook op aardgas of op waterstof die een pak minder CO2 uitstoten. Daarnaast komen er nog twee elektrische ovens. 

Alexander De Croo, Eerste Minister van de Belgische regering: "Om de klimaatcrisis aan te pakken moeten we ambitieuze maatregelen nemen. De Europese landen nemen het voortouw, met duidelijke doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Deze belangrijke investering van ArcelorMittal in nieuwe technologieën is belangrijk voor de hele Gentse regio, voor het verkleinen van de voetafdruk van ons land, en toont aan dat het koolstofvrij maken van onze economie een collectieve inspanning is."

Door de verschillende groene initiatieven zal de jaarlijkse CO2-uitstoot tegen 2030 met ongeveer 0,9 miljoen ton verminderen. De combinatie van de nieuwe installatie met een duurzame, state-of-the arthoogoven maakt het mogelijk om van ArcelorMittal Belgium een klimaatneutrale staalproducent te maken.