maandag 3 oktober
17°C
0 km

130 oorlogsgraven geadopteerd in Maldegem

130 oorlogsgraven op de Canadese begraafplaats in Maldegem worden geadopteerd.

De adoptiepeters en -meters krijgen morgen hun officiele oorkonde uitgereikt tijdens een plechtigheid in Adegem. Iedereen die dat wil kan zo`n graf van een gesneuvelde soldaat tijdens de Tweede wereldoorlog adopteren. Zo worden hun heldendaden niet vergeten, zegt de vzw Belgie-Canada die de adoptie van de oorlogsgraven organiseert.