1300 handtekeningen voor het behoud van Reesinghe

Het actiecomité Red Reesinghe heeft vanmorgen meer dan 1000 handtekeningen overhandigd aan het gemeentebestuur van Maldegem. Daarmee willen ze hun eis, om het Reesinghegebied te behouden als landbouwzone, extra kracht bijzetten.

Het gemeentebestuur wil evenmin dat er bebouwing komt in het gebied en wil de natuur en landbouwgronden beschermen.Tegenkanting kan er natuurlijk nog komen van de eigenaars van enkele percelen in het gebied. Zij zien hun grond, die al sinds de jaren 70 is ingekleurd als woonuitbreidingsgebied, mogelijk omgevormd worden tot bouwvrij landbouwgebied. Op het eerste gezicht lijkt de strijd dus nog niet gestreden.