Aanleg veiligere fietspaden Gentse haven gestart

Het Agentschap Wegen en Verkeer is vandaag gestart met de aanleg van nieuwe fietspaden langs de Vliegtuiglaan en de John F. Kennedylaan aan de Gentse haven.

Aan de Vliegtuiglaan worden de fietspaden vanaf de Afrikalaan tot de Zuiddokweg verbreed en krijgen ze een nieuwe asfaltlaag. Het huidige voetpad verdwijnt en wordt een fietspad. Aan de Kennedylaan komt er tussen de Singel en de fietsbrug aan Veeweg een dubbelrichtingfietspad van 3 meter breed. De werken zullen in totaal een maand duren. Voor fietsers en gemotoriseerd verkeer is er een omleiding voorzien.