Armand Pien maakt kans op een eigen straat in Gent

Weericoon Armand Pien zijn naam is toegevoegd aan de lijst met voorstellen voor nieuwe straatnamen in Gent. Pien was jarenlang weerman op de toenmalige BRT. HIJ deed dat vanaf 1953 tot aan zijn pensioen in 1990. Pien stierf in 2003 en stond gekend voor zijn humor en zelfbedachte weerspreuken

Toch kan het nog even duren vooraleer we de Armand Pienstraat kunnen bezoeken, want Gent heeft momenteel zo'n 300 namen op de wachtlijst staan. EN die moeten voldoen aan enkele voorwaarden. Zo is de kandidaat-naam bij voorkeur iemand uit de geschiedenis, de kunstsector of de volkskunde. De stad geeft ook de voorkeur aan vrouwelijke straatnamen, om het genderevenwicht in het stadsbeeld te helpen herstellen. En de naam moet passen bij de omliggende straten en niet verwarrend zijn voor de huldpiensten.