zaterdag 15 juni
18°C
4 km

Basisscholen uit Destelbergen zetten in op mentale gezondheid

De zes basisscholen in Destelbergen slaan de handen in elkaar om meer geluk op school te creëren. Daarvoor kregen ze deze namiddag een workshop waarbij ze allerlei tools leerden gebruiken die hun leerlingen beter kunnen helpen. Met het project 'Geluk in de klas' willen ze kinderen een goed gevoel geven. En kinderen moeten ook tijd en ruimte krijgen om zich te uiten. 

Een aantal leerkrachten van de zes basisscholen in Destelbergen volgt een praktijkles rond mentaal welzijn in de klas. De workshop past binnen het project 'Warme Gemeente' waarbij wordt ingezet op het mentaal welzijn van jongeren. Om de jongeren in Destelbergen beter te kunnen helpen, krijgen ook de leerkrachten een belangrijke rol.

Eva Rombaut (N-VA), schepen van Jeugd & Welzijn Destelbergen: "Nu willen we de leerkrachten ook weerbaarder maken, bepaalde kapstokken aanreiken om beter met de kinderen te kunnen omgaan. Zij zien al dikwijls heel vroeg signalen in de klas; dat kind is wat stiller, die reageert anders. En nu willen we met hen kijken , hoe kunnen we jullie meer ondersteunen, meer zorg bieden. Eigenlijk om er gemakkelijker mee te kunnen omgaan, en dan ook later het contact met de ouders te leggen om eventueel verder te kunnen doorverwijzen". 

De leerkrachten krijgen heel wat theorie over mentaal welzijn, maar gaan ook in gesprek met elkaar over verschillende aspecten van het thema. En zo'n workshop is meer dan welkom klinkt het. 1 op de 5 kinderen geeft aan psychische klachten te hebben. Een leerkracht is voor hen een laagdrempelig aanspreekpunt . 

Filip De Meyer (Open Vld), schepen van Onderwijs Destelbergen: "Met dit project geven we toch een serieus duwtje in de rug. Zowel aan de kinderen als aan de leerkrachten, en waarom omdat kinderen en leerkrachten heel wat tijd doorbrengen in de klas. We weten allemaal dat in onze maatschappij dat er heel wat prikkels zijn, heel wat prestatiedruk. Dus wij denken dat het als gemeente heel belangrijk is om dit project echt wel een duwtje in de rug te geven en ervoor te zorgen dat we ons steentje er toe bij te dragen dat zowel de kinderen als de leerkrachten goed of nog beter voelen in de klas".