vrijdag 1 december
0°C
87 km

Beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen houdt geen stand

Het beleidsplan Ruimte van de provincie Oost-Vlaanderen, dat moet bepalen hoe onze provincie er tegen 2050 moet gaan uitzien, is van tafel geveegd. Er kwam vanuit de lokale besturen in de Vlaamse Ardennen heel wat kritiek.

Het openbaar onderzoek van het beleidsplan Ruimte van de provincie Oost-Vlaanderen is afgerond. Met het plan wil het provinciebestuur Oost-Vlaanderen klimaatrobuuster maken zodat het hier een fijne plek blijft om te wonen, leven en werken.  Lokale besturen en instanties konden hun opmerkingen geven en dat is massaal gebeurd. Uit de vele bezorgdheden moet de provincie besluiten dat hun ruimtelijk ordeningsplan niet haalbaar is en dus wordt afgevoerd. De gemeenten waren bang om hun autonomie te verliezen. Een nieuw beleidsplan Ruimte komt er wellicht pas tegen 2027.