zaterdag 30 september
20°C
26 km

Bio Energy Base verbrandt houtresten voor stoom, stroom en warmte

Houtafval, waar anders niets meer mee valt aan te vangen, wordt sinds kort verbrand in de Gentse haven. De nieuwe energiecentrale Bio Energy Base zet die biomassa om in stoom, stroom en warmte voor andere bedrijven in de buurt. De CO2-uitstoot die daarmee kan worden vermeden, komt overeen met het verbruik van maar liefst de helft van alle Gentse gezinnen.

In de Gentse haven is een nieuwe energiecentrale in gebruik genomen: de Bio Energy Base, waar houtafval wordt verwerkt tot energie. Een erg lokaal verhaal, voor bedrijven in de buurt. "Bedrijven die intekenen op de energie van de centrale, hebben daardoor geen fossiele brandstoffen meer nodig. Want die krijgen dan zeer grote hoeveelheden stoom en warmte van ons, waardoor ze zelf geen fossiele brandstoffen meer moeten inkopen", licht Michael Corten toe, CEO van Belgian Eco Energy.

265 000 ton CO2
Al 1 bedrijf krijgt energie opgewekt uit de verbranding van de houtresten, en er is voldoende capaciteit voor nog twee bedrijven. Zodra er drie bedrijven werken op de energie van de Bio Energy Base, wordt 265 000 ton CO2 per jaar bespaard. "Dat komt overeen met de helft van de Gentse gezinnen waarvan we gasverbruik kunnen vermijden. Zo groot is de totale warmtebenutting", aldus Corten.

Coal Terminal
De Bio Energy Base staat op de site van de Coal Terminal, maar die schakelt stilletjes aan over van steenkool naar innovatieve activiteiten. "Een belangrijk stuk van het klimaatprobleem wordt door de industrie uitgestoten. Als we daar ons steentje kunnen bijdragen, denk ik dat we iets belangrijks kunnen doen," vertelt Corten. Een totale investering van goed 120 miljoen euro.