dinsdag 27 september
12°C
56 km

Boerenprotest tegen stikstofakkoord in Nazareth

In Nazareth hebben plaatselijke boeren actie gevoerd tegen het stikstofakkoord van de Vlaamse regering.

De Bedrijfsgilde van Nazarethse boeren reed met tractoren in kolonne van de sporthal naar het gemeentehuis. Ze gingen er een bezoekje brengen aan de burgemeester en schepenen van de gemeente. Om duidelijk te maken dat het stikstofakkoord ook de Nazarethse boeren treft. Ze hopen dat de lokale beleidsmakers hen zullen steunen en hun bezorgdheden meenemen in hun advies over het dossier.

Het stikstofakkoord van 23 februari heeft een immense impact op de landbouwsector, zeggen de boeren. Het is een bedreiging voor het voortbestaan van vele bedrijven. Met dit akkoord worden boeren voor het blok gezet omdat tal van bestaan de vergunningen en afspraken op de schop gaan.