vrijdag 14 juni
19°C
54 km

Bouwvergunning voor woontorens aan station Gent-Sint-Pieters kan aangevraagd worden

De bouw van vier nieuwe woontorens aan het station Gent Sint-Pieters is weer een stap dichterbij. Anderhalf jaar geleden vernietigde de stad Gent nog de verkavelingsaanvraag van de projectontwikkelaars, maar nu keurt datzelfde stadsbestuur een nieuwe aanvraag goed.

De projectontwikkelaars willen 2 hoge woontorens en 2 lagere woonblokken bouwen naast het station, en dat stuitte op heel wat protest van buurtbewoners. Het comité BuitenSporig verzette zich hevig tegen de eerdere plannen en vond vooral de 2 woontorens veel te hoog. In de nieuwe plannen zijn de woontorens een heel stuk lager, 60 meter in plaats van 80, en daar kan het buurtcomité BuitenSporig zich al beter in vinden. Nu de verkavelingsaanvraag binnen is, kan de procedure voor een bouwvergunning worden opgestart.