Brandoefening in Zelzatetunnel vanavond

Schrik niet als u vanavond rookontwikkeling ziet aan de Zelzatetunnel. Brandweerzone Centrum en het Agentschap Wegen en Verkeer houden een brandoefening.

In de tunnelkoker richting Antwerpen zal de brandweer rond 9u vanavond gecontroleerd vuur maken. Zo worden de ventilatiesystemen getest en kunnen ze ook zien hoe een brand zich verspreidt in een tunnel. De oefening maakt deel uit van een grotere rampenoefening in de Zelzatetunnel in maart van volgend jaar. De hinder voor automobilisten blijft beperkt. Het verkeer dat richting Antwerpen rijdt, kan een omleiding volgen. Rond middernacht zal de brandoefening klaar zijn.