Bufferbos aan Moerkensheide

Er komt een nieuw bufferbos in De Pinte, tussen het Sportpark Moerkensheide en de E17. Dankzij een ruilverkaveling wordt de impact van de snelweg beperkt.

Waar nu nog maïs geteeld wordt, komt binnenkort drie hectare bos. Het bos moet een buffer worden tussen Moerkensheide en de snelweg E17. Een project dat menig De Pintenaar bezig houdt. Bij de opmaak van het meerjarenplan kreeg het voorstel de hoogste score van de inwoners.

Fijn stof
“Veel sportievelingen die gebruik maken van de openlucht infrastructuur Moerkensheide maken zich zorgen over de nabijheid van de autosnelweg,” zegt bevoegd schepen Willem Rombaut (CD&V). “Er is niet enkel de visuele hinder maar ook de concentratie fijn stof die voor ongerustheid zorgt.”

Ten vroegste in 2025
De landbouwer die de gronden op dit moment in handen heeft, krijgt een perceel op een nieuwe locatie. Maar de beplanting is nog niet voor meteen, ten vroegste pas in 2025 of 2026. Het zal dan wel kunnen aansluiten op de groenzone waar op dit moment nog het recyclagepark is.