Burgemeestersbevel tegen het grondslapen in de gevangenis

Tegen 1 juni wil Gents burgmeester Mathias De Clercq dat er niemand nog op de grond moet slapen in de Gentse gevangenis. Dat heeft hij via een burgemeestersbesluit laten weten aan de FOD Justitie

Op dit moment slapen er tussen de 60 en 70 mensen op een matras op de grond. De overbevolking heeft volgens De Clercq impact op de werking van de gevangenis en op het welbevinden en de veiligheid van de gedetineerden. Concreet vraagt de burgemeester om het aantal grondslapers tegen midden april te halveren zodat tegen juni alle gedetineerden in een bed kunnen slapen. Ook vorig jaar vaardigde De Clercq een dergelijk bevel uit. Dat had ook effect, want in mei 2023 waren er tijdelijk geen grondslapers meer in Gent.