Buurt krijgt inspraak in aanleg jachthaven Houtdok

De Vlaamse Waterweg wil de buurtbewoners van de Gentse wijken Muide-Meulestede nauw betrekken bij het ontwerp van de jachthaven aan het Houtdok.

De buurt verzette zich de afgelopen weken hevig tegen de komst van een jachthaven aan het Houtdok, alhoewel de plannen al meer dan tien jaar vastliggen. De inwoners van de wijk Muide-Meulestede zullen inspraak krijgen in de ontwerpplannen voor de jachthaven, al ligt de eindbeslissing wel bij de Vlaamse Waterweg. Op 19 oktober komt er een infomoment waarop de buurt zelf voorstellen kan indienen. Er wordt ook een klankbordgroep samengesteld die het hele project nauwlettend zullen opvolgen.