vrijdag 9 december
3°C
8 km

Buurtbewoner Baudelopark wil stad Gent voor vredegerecht slepen

Komt er een verbod op de Gentse Feesten in het Baudelopark?

Die kans zit er in, want buurtbewoner Jurgen Gielen sleept de stad Gent voor de vrederechter... omwille van een fijnstofproblematiek in het park. Volgens Gielen worden de normen voor fijn stof in het Baudelopark al tien jaar lang overschreden tijdens de Gentse Feesten. En dat moet stoppen, vindt hij. Gielen gaf de stad twee maanden de tijd om met een concreet actieplan op de proppen te komen, maar de voorstellen volstaan volgens hem niet. En dus dreigt er een rechtszaak.