woensdag 18 mei
26°C
104 km

Climaxi, MOW en buurtcomité tekenen bezwaar aan tegen vergunningsaanvraag Utexbel

Vzw Climaxi, Milieufront Omer Wattez en het burgercollectief Molenbeek tekenen bezwaar aan tegen de nieuwe vergunningsaanvraag van Utexbel.

De omgevingsvergunning voor het textielbedrijf langs de César Snoecklaan in Ronse is afgelopen. Het is nu afwachten of ze een nieuwe vergunning krijgen van bevoegd minister Demir.

Gevaarlijke stoffen
Utexbel is de laatste jaren meermaals veroordeeld voor milieumisdrijven. Zo lozen ze al een hele tijd afvalwater met gevaarlijke stoffen in de Molenbeek. Daarom vragen Climaxi, het buurtcomité en milieufront Omer Wattez aan de Ronsenaars om bezwaren in te dienen tegen de vergunningsaanvraag. Begin maart zal de minister een beslissing nemen.