woensdag 21 februari
10°C
75 km

De Pinte kort de proefopstelling voor het circulatieplan in na protest

De proefopstelling voor het mobiliteitsplan in De Pinte verdwijnt op 16 mei in plaats van eind juni. Dat heeft het gemeentebestuur beslist na nieuw overleg tussen de gemeente en de handelaars.

De Pinte staat al meer dan een maand op zijn kop. Door de proefopstelling is er maar éénrichtingsverkeer in de Baron de Gieylaan. Dat zorgt voor minder passanten en  ook minder klanten zeggen de handelaars. Ze hebben een juridische procedure opgestart tegen de opstelling maar krijgen geen gelijk van de vrederechter. Daarom is er opnieuw met de gemeente gesproken.

Vroeger stoppen met de proefopstelling

De betrokken partijen berekten een compromis. De proefopstelling verdwijnt al op 16 mei . Daarmee komt De Pinte de handelaars tegemoet, al zegt het gemeentebestuur ook voldoende informatie te hebben uit de voorbije proefperiode. De handelaars zullen zeker nog hun zegje krijgen in het definitieve plan dat er komt in juni. Want De Pinte wil sowieso iets doen met de verkeersafhandeling in de gemeente. Maar vooraleer het zover is komen er nog overlegmomenten en een algemene evaluatie.