maandag 2 oktober
25°C
7 km

Eeklo treedt op tegen huisjesmelkerij

Het stadsbestuur van Eeklo heeft een tiental gevallen vastgesteld van illegale huisvesting. Het gaat om tijdelijke arbeidskrachten uit het buitenland die hier voor enkele weken een onderdak zoeken.

Deze werknemers zijn dikwijls wel legaal aan het werk, maar hun verblijfplaats wordt niet altijd aangegeven. En dat zet de deur open voor huisjesmelkerij. Om dat probleem op te lossen, heeft de stad een plan van aanpak klaar.

Woonkwaliteit verbeteren

"Woningen waar geen domiciliëring is, beschouwen wij als leegstand. Daar komt een leegstandtaks op. Als het gaat over tijdelijke huisvesting, aanvaarden we dat niet als wonen. Dan moet dat omgevormd worden naar een verblijfsaccommodatie. Er zijn dan ook een aantal regels, zo moet er bijvoorbeeld voldoende sanitair zijn. Kortom, de woonkwaliteit moet verbeterd worden", zegt schepen van Huisvesting Danny Plaetinck (N-VA).