Is er etnische profilering bij de Gentse politie?

De stad Gent gaat samenwerken met de VUB en de UGent om te onderzoeken of er sprake is van etnisch profileren bij de politie. Het onderzoek start in het najaar van 2021 en loopt in volle samenwerking met de politiezone Gent. De onderzoekers zullen meegaan op patrouille. 

In een stad als Gent moet de politie dagelijks verschillende mensen controleren. Die controles worden vaak als een “last” ervaren door sommige mensen. Die voelen zich geviseerd. Schepen van Gelijke Kansen Astrid De Bruycker (Vooruit) : “Burgers met migratieachtergrond geven aan dat ze in hun contacten met de politie situaties van etnisch profileren ervaren. Zowel de Stad als de Politiezone nemen die signalen ernstig”

Win-winsituatie

De stad Gent wil naar een situatie waar het vertrouwen tussen de burger en de politie groot is. Zo laat je een stad “leven”. Om dat etnisch profileren tegen te gaan ondertekende de politiezone Gent vorig jaar reeds een ‘handelingskader professioneel profileren’. Dat is een soort leidraad over hoe correct te controleren. Het is die leidraad die het onderzoeksteam van professoren Sofie De Kimpe (VUB) en Antoinette Verhage (UGent) nu onder de loupe zal nemen. 

Wat na het onderzoek? 

Na het onderzoek krijgt de stad een lijst met aanbevelingen. Die zullen op een studiedag worden voorgesteld aan het brede publiek. Want zowel de stad, de onderzoekers als de politie zijn ervan overtuigd dat een professioneel handelen zowel de agent als de burger ten goede komt. Het onderzoek start in het najaar van 2021. Er wordt 140.000 euro voor vrijgemaakt uit het budget voor gelijke kansen en welzijn. Het rapport wordt verwacht voorjaar 2023.