Ernstige vervuiling van de Poekebeek

De Poekebeek die door Aalter en Deinze loopt is sterk vervuild met pesticiden. Dat blijkt uit een antwoord van minister Demir  op een parlementaire vraag van Mieke Schauvliege van Groen.  Volgens een rapport zouden er overschrijdingen zijn aangetroffen voor 3 soorten pesticiden. Daarnaast zijn  er ook te hoge concentraties nitraat en fosfor gemeten.  Daarom wil Schauvliege, die ook gemeenteraadslid is in Aalter, dat naast de Vlaamse overheid ook het lokale bestuur stappen onderneemt.  

De cijfers die Mieke Schauwvliege liet opvragen over de vervuilingsgraad van de Poekebeek zijn verontrustend. Zeker omdat het een beek is die in het drinkwaterwinningsgebied ligt.  Vooral de hoge concentraties aan dichloorvos zijn zorgwekkend. 

Mieke Schauvliege (Groen) - fractieleider Vlaams Parlement: "Want één van de pesticiden die worden vastgesteld is dichloorvos dat eigenlijk al jaren verboden is. Twee wij vragen dat er in het drinkwatergebied geen pesticiden meer worden gebruikt. En dat landbouwers daarin begeleid worden en dat daar ook actie wordt ondernomen"

Maar het zijn niet de landbouwers die begeleiding moeten krijgen. Ook het afvalwater van de huishoudens speelt een slechte rol. 

Mieke Schauvliege (Groen) - fractieleider Vlaams Parlement: "De Poekebeek bevat te veel fosfor te veel nitraat, dus het is duidelijk dat het niet alleen van de landbouw is maar ook van de huishoudens komt. Wat zien we dat daar al jaren gedraald wordt. Hier in de Poekebeekvallei zijn er heel wat individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater nodig bij die huishoudens.’ 't Ja de regelgeving is duidelijk die moete geplaatst worden maar die huishoudens die de installatie moeten plaatsen, die zouden ook actief begeleidt worden. Want dat is niet zo eenvoudig. En daar zie je dat er heel weinig actie gebeurt. De lokale besturen die moeten daar heel veel actiever mee aan de slag gaan"

Schauvliege hoopt dat de Vlaamse en lokale overheden wakker worden en iets doen aan de oorzaak van de vervuiling.