donderdag 18 april
11°C
102 km

Evergem organiseert noodopvang ism de lokale basisscholen

Maandag start de zogenaamde “afkoelingsweek” in het kleuter-en basisonderwijs. Omdat heelwat ouders problemen hebben met de opvang van hun kinderen komen de scholen in Evergem, samen met de gemeente, met een oplossing.

Het Overlegcomité heeft vorige week beslist om een afkoelingsweek in te lassen voor de kleuter-en basisscholen. De comitéleden hopen zo de besmetting bij jongere kinderen stil te leggen. Maar de beslissing zorgt ook voor heelwat praktische problemen bij jonge ouders. Er komt een extra week vakantie bij en daarvoor is niet meteen een opvang voorzien want het wordt door corona afgeraden om kinderen bij de grootouders te brengen.

Oplossing over de netten heen

De 14 lokale basisscholen van Evergem en het gemeentebestuur komen met een oplossing. Zij zetten vanaf maandag de deuren open voor een noodopvang tussen 7 en 18 uur. De medewerkers van de buitenscholse kinderopvang in Evergem zullen die bemannen voor en na de schooluren. Tijdens de schooluren zijn het de leerkrachten die de opvang overnemen. Alleen de kinderen die vooraf zijn ingeschreven via de school kunnen van de opvang gebruikmaken.