Gent en Maldegem tekenen Europees participatiecharter Ruimtelijke Planning.

De stad Gent en de gemeente Maldegem hebben vandaag het Europese participatie charter voor ruimtelijke planningsprocessen ondertekend. Dat wil zeggen dat zij zich verder zullen inzetten om de burger te betrekken bij de vernieuwingsplannen in de stad of de gemeente. Het Europese charter werd in 2018  voor het eerst door de provincie ondertekend. Deinze  Gent, Maldegem, Buggenhout, Ninove en Wetteren zijn de eerste volgers.

De schepen van Ruimtelijke ordening van Gent en de schepen van Participatie in Maldegem tekenen vandaag in het provinciehuis het Europees charter. Dat moet er voor zorgen, dat mensen inspraak krijgen in de bouwplannen van de stad of gemeente. Het moet ook komaf maken met de lastige en lange geschillen tussen voor-en tegenstanders van bouwprojecten. 

Sami Souguir (Open Vld) - schepen van Ruimtelijke Ordening Gent: "Uiteraard is het nooit uitgesloten dat iemand een verweerschrift indient, of zich verzet tegen iets dat wordt aangekondigd. Maar als je breed draagvalk hebt in een buurt vermijdt je ook procedureslagen. Wat noch de stad, dat met belastinggeld werkt, noch de burger die het zelf moet gaan bijeen rapen om advocatenkosten te kunnen betalen. Dan kun je dat vermijden en dat is in ieders gelang. Ik kan alleen maar hopen dat de nieuwe methodiek, de nieuwe manier van werken naar de toekomst beterschap betekent voor iedereen". 

Ondanks het feit dat zowel Gent als Maldegem al participatieprojecten lopen hebben , tekenen zij dit charter. 

 Annelies Lammertyn (CD&V) - schepen van Participatie Maldegem: "Het geeft een extra motivatie vind ik. Sinds februari, sinds de beleidswissel gaan we bij het college alles wat we goedkeuren, nadenken of we de burgers kunnen betrekken. Die motivatie die krijgen we extra met dit charter te gaan ondertekenen".