zaterdag 30 september
20°C
28 km

Gent voert transitieverlof in

Transpersonen die voor de stad Gent werken hebben vanaf nu recht op transitieverlof. Het gaat om twintig dagen die zij kunnen opnemen om afspraken bij te wonen die hen verder helpen bij hun transitie. De dagen kunnen gebruikt worden om bv naar de dokter of psycholoog te gaan. De stad wil zo haar werknemers ontlasten zodat zij geen gebruik moeten maken van hun gewone vakantiedagen. 

Medewerkers van de stad Gent die in transitie zijn, kunnen voortaan beroep doen op 'transitieverlof'. Dat zijn twintig dagen die het personeelslid kan opnemen voor consultaties die hen verder helpen bij de geslachtsverandering. Het gaat dan om doktersafspraken, psychologen of logopedisten. Een transitie kan soms jaren duren en om die stappen gemakkelijker te maken voert de stad die extra dagen in. Voor de chirurgische ingrepen gelden de gewone ziekte-en verlofregeling. 

Hafsa El-Bazioui (Groen), schepen van Personeel Gent: "Je ziet dat het heel erg leeft in de samenleving. Ook bij experten die wij hebben geconsulteerd, is daar ook wel meer en meer vraag naar. Maar ook bij medewerkers zelf in onze organisatie kwam die vraag toch wel regelmatig terug. En wouden we nagaan op welke manier we daar een beleid rond kunnen voeren die ook steunend is naar medewerkers toe". 

Bij een anonieme bevraging gaven 125 van de 7.000 medewerkers aan dat ze bij de LGBTI+-gemeenschap te horen. Ook het taalgebruik bij het personeelsbeleid wordt meer genderneutraal. Zo wordt moederschapsverlof, zwangerschapsverlof en het geboorteverlof vervangt het huidige vaderschapsverlof. Tilke is een van de medewerkers die beroep zal doen op het transitieverlof. Het is goed dat de werkgever bezig is met het inclusief welzijn van  de personeelsleden. 

Tilke Wouters, medewerker stad Gent: "Voor mij is het praktisch sowieso heel ondersteunend maar voor mij is het ook symbolisch. Mijn werkgever toont nu dat zij mij steunen in mijn genderidentiteit, dat zij mij steunen in mijn transitie. Voor mij is het ook wel belangrijk om te weten dat mijn werkomgeving veilig is, waar ik trans mag zijn en kan zijn. Dus voor mij is het zowel praktisch als symbolisch gewoon heel belangrijk".