zaterdag 2 maart
10°C
8 km

Gevolgen van de staking aan de sluizen goed voelbaar

De stakingsactie bij de sluiswachters van de Vlaamse Waterweg houdt nog steeds aan en dat liet zich vandaag duidelijk voelen op de Ringvaart ter hoogte van Evergem. Tientallen schepen lagen er voor anker en op sommige plaatsen lagen de schepen zelfs twee rijen dik aan wal. De sluiswachters leggen sinds gisteren het werk neer, uit onvrede over een nieuw statuut voor overheidspersoneel. Maar Werkgeversorganisatie Voka Oost-Vlaanderen reageert misnoegd. De staking legt de binnenscheepvaart volledig stil en verlamt de lokale economie. Voka Oost-Vlaanderen roept dan ook op... om het stakerspiket zo snel mogelijk op te bergen.

`t Is een vreemd beeld aan de Ringvaart ter hoogte van Evergem vanmorgen. De anders zo bedrijvige vaarroute voor binnenscheepvaart ligt er stil bij. Aan de kades daarentegen is het druk, daar liggen de schepen soms wel twee rijen dik voor anker. Een eenzame schipper laveert tussen de andere boten en probeert nog een plekje aan wal te veroveren. Want even verderop aan het sluizencomplex van Evergem is er nog steeds geen doorkomen aan. Sinds gisterenochtend leggen de sluiswachters van de Vlaamse Waterweg het werk neer, uit onvrede met een nieuw statuur voor Vlaamse overheidspersoneel. Al meer dan 24 uur ligt de binnenscheepvaart van en naar de Vlaamse havens stil, en dat heeft een grote impact op de lokale economie. Werkgeversorganisaite Voka Oost-Vlaanderen reageert dan ook misnoegd.

Jan Geers, directeur Belangenbehartiging Voka Oost-Vlaanderen: "Laat ons zeggen dat het gaat om een aantal bezorgdheden rond een al zeer gunstig ambtenarenstatuut waarvoor men nu eigenlijk de lokale economie stil legt, dat vinden wij vanuit Voka alvast onverantwoord. - De economie ligt stil, en dat op een moment dat alle economische barometers op onweer staan, dus dit soort extra schade aan de economie kunnen we echt wel missen als kiespijn".

Ook bij de Vlaamse rededienst in Vlissingen wordt er gestaakt. Daar kan geen enkele loods nog aan boord van een schip gaan om het onder meer naar de haven van Gent te begeleiden. Geen enkel zeeschip kan North Sea Port daardoor in of uit en ook dat heeft nefaste gevolgen voor de lokale economie. Bij North Sea Port hopen ze dan ook dat de dialoog tussen vakbonden en de Vlaamse overheid snel hervat wordt en dat er gauw een oplossing komt. Intussen nemen veel bedrijven een niet zo duurzaam alternatief om toch aan hun goederen geraken.